Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Szociális feladatok

Intézmény és szolgáltatásfejlesztés, Kistérségi és településszintű szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése
A szakmaközi hálózatok átfogó célja a szociális terület és a társszakmák összefogásának,  együttműködésének támogatása a gyermekszegénység elleni küzdelemben, a hatékonyabb  szolgáltatások elérése érdekében.
A tevékenység során a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények és szolgáltatások munkatársainak együttműködésének elősegítése történik, valamint az összehangolt, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatások szakmai támogatása.
Feladatunk:
- A gyermekjóléti tevékenység, az aktuális szabályozás, a kompetenciahatárok megismertetése, elfogadtatása a gyermekek érdekében közreműködő szakmák képviselőivel.
- Az új kihívások, korszerű tudásanyag figyelembe vételével a szakemberek ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése;
- A gyermekekkel foglalkozó társszakmák munkájának hálózati összehangolása;
- Az egymás munkájának jobb megismerése, segítése, erősítése;
- A problémák innovatív megoldásban való együttes közreműködés, elszakadás a rossz berögződésektől;
A szegénységgel és a “sok problémás” családokkal kapcsolatba kerülő szakemberek személyiségének védelme, kiégésük megelőzése a szupervízió által.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása és közös szabályozásának kialakítása
A tevékenység célja:
- A szolgáltatásokat a szükségleteknek megfelelően tudjuk biztosítani annak érdekében, hogy csökkenjenek az ellátási hézagok;
- Egyenlő esély hozzáféréséhez, a rászorulók helyben, saját lakókörnyezetben kapják meg a szükséges segítséget;
- A gyermekek valós igényeinek érvényre juttatása, a szervezeti igényekkel szemben. A gyermekek életminőségének javítását is célzó helyi rendeletek és szolgáltatások, különböző pályázatok tevékenységeinek szakszerű összehangolása a munkatársak interprofesszionális együttműködésének gyakorlattá formálása. Az intézmények közötti együttműködés rendszerét az egy településen belül működő kapcsolattartás, közös munka vagy információcsere stb. mellett a települések közötti együttműködésnek is meg kell alapoznia.

Esély a jövőre – szocializációs csoportmunka program
Cél: a kistérségben élő gyermekek és gyermekes családok szociális készségeinek fejlesztése, társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése.
A programban részt vevő települések helyi közösségei – gyermekek és szülők, pedagógusok, a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, más szakemberek és civil szervezetek - szoros partneri együttműködésben egy hosszú távon fenntartható kistérségi programot indítanak el, amely egyrészt segítséget ad a hátrányos helyzetű települések iskoláinak, támogatva azok nevelő és szocializációs munkáját, másrészt az eltérő értékekkel, eltérő jövőképpel, kulturális eltérésekkel és szociális hátrányokkal érkező gyerekek és szüleik esélyeinek növelését, mint legfőbb célkitűzést hivatott megvalósítani.
A szocializációs csoportban való részvétel elősegíti, hogy a gyerekek és szüleik olyan érzései és gondolatai a felszínre kerüljenek, melyek megbeszélésére a mindennapi iskolai és helyi közösségi élet során kevés lehetőség adódik. Játékos tevékenységeken, beszélgetéseken keresztül jobban megismerhetik önmagukat, egymást, illetve a mikro- és makrotársadalmi normákat, melyek elsajátításának és belsővé válásának pozitív, preventív hatása van. Számos olyan téma kerül beépítésre, amelyek segítenek személyiségük fejlődésében, identitásuk keresésében, önbizalmuk növelésében, önállósodási törekvéseik megvalósításában, konfliktusaik hatékony kezelésében, a jövőtervezésben és a pályaválasztásban, valamint társadalmi részvételük növelésében.
A szülők gyermeknevelő munkáját, tágabb összefüggésben az adott célcsoport esélyeinek növelését, integrációját segítik és egészítik ki azok a csoportos, szakember által irányított beszélgetések, melyeken az adott témakör kapcsán meghívott vendégek közreműködésével felszínre kerülhetnek a településen előforduló problémák, és az azok megoldására vonatkozó elképzelések, javaslatok.

Közösségi ház szolgáltatás biztosítása

A Közösségi Ház célja:
- A gyermekeket és fiatalokat célzó, az ő iskolai sikerességüket segítő szolgáltatások és programok működtetése (tanoda működtetése);
- Napközbeni ellátások (játszóház, kortárssegítő programok) gyermekek fejlődését segítő foglalkozások;
- A lakhatás körülményeiből és a családok szűkös anyagi lehetőségeiből adódó problémák enyhítése, a hiányos infrastrukturális ellátottságból fakadó szükségletek kielégítése (mosás, tisztálkodás);
- Külsős munkatársak bevonásával elérhetővé tenni olyan szolgáltatásokat, melyek eddig helyben nem valósultak meg (a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Védőnői Szolgálat munkatársai különböző előadások és foglalkozások megtartásával bővítik a meglévő szolgáltatásokat);
- A Közösségi Ház biztosítja a település lakóinak az információkhoz való folyamatos hozzájutást, lehetővé teszi a számítógép és internet használatot;
- Családok háztartásvezetési, gazdálkodási, kertműveléshez kapcsolódó ismeretek bővítése.

Nyári tábor Pálkövén
A kistérség településein élő gyermekek számára szünidei szabadidős tevékenységeket biztosító szolgáltatások működése
A nyári szünidő idején nyári napközis ellátás és programok biztosítása
Alkalmazkodóképesség fejlesztése
Mobilizáció elősegítése
A mikrokörnyezeten kívüli biztonságérzet megerősítése