Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Oktatási feladatok

Tanoda Program Taktakenéz, Mezőzombor, Tiszalúc
A program azoknak a szegény családból származó gyermekeknek nyújt támaszt, akiknek a szüleik aluliskolázottak, a tanulásban nem tudnak segíteni gyermekeiknek, korrepetáló tanárra nincs pénzük. A program nem pótolja az iskolát, csak a háttérből segíti azt, hogy az ide járó gyerekek tanulmányi eredménye javuljon.
Célunk:
- Az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
- Az iskolai kompetencia - mérések  eredményei javulnak.
- Csökken a hiányzások száma.

Kistérségi Pedagógiai Szakmai Műhely
A tevékenységben megfogalmazott célok a kistérség oktatási, nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok
- felkészültségének növelése,
- a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi eredményének javítása,
- eredményesebb iskolai karrier elősegítése,
- ezáltal a szegénységből való kikerülés elősegítése.
A pedagógusok és gyerekek családjai között:
- együttműködés fejlesztése,
- szemléletformálás,
- „jó gyakorlatok” megismerése és elterjesztése
- pedagógiai, módszertani kultúra megújítása,
mely hozzájárul a megváltozott pedagógusszerephez, szakmai kompetenciák, pedagógiai készségek - és eszköztudás elsajátításához, mely révén eredményesebbé, sikeresebbé válik a pedagógus munkája is.

Komplex személyiség fejlesztő, tehetségsegítő tábor
Komplex tehetségsegítő tábor létrehozása a szerencsi kistérségben élő veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, szegény, de tehetséges gyermekek számára. Szakemberek, megfelelő eszközök, a város infrastruktúrájának felhasználásával.
A vizuálisan tehetség ígéretes tanulók komplex fejlesztése a program során a tanulást fejlesztő tréning valamint az önismereti és kommunikációs tréninggel, illetve a szabadidős tevékenységekkel egészül ki. Hiszen közismert tény, hogy az ügyesen rajzoló, és szociálisan hátrányos helyzetben élő tanulók önismerete, kommunikációs, verbális képessége, sok esetben pedig tanulmányi eredményeik, a testedzéshez való viszonyuk az átlag alatt vannak. Nehezebben kommunikálnak, visszahúzódóak, nehezen tanulnak, nem sportolnak. A tábor célja erősségük, a képzőművészethez való viszonyuk, további lehetőségekkel, technikákkal való fejlesztése mellett a gyenge oldaluk fejlesztése. Szociálisan hátrányos helyzetükből adódó lemaradásaik pótlása. A tábor tréningjei során elsajátított készségek, képességek lehetőséget adnak a gyerekeknek a társadalomba való jobb beilleszkedésbe, jobb tanulmányi átlag elérésével nagyobb esély a társadalmi problémák megoldására saját életük tekintetében. A képzőművészeti tevékenységekben való aktív részvétel szakmai irányultságot is kialakíthat bennük.

Nyári kézműves tábor
A tevékenység célja a gyerekeket különböző kézműves szakmai műhelyeken keresztül minél több kézműves technikával való megismertetése, a gyerekekben rejlő értékek kibontakozása, lehetőség szerint a legteljesebb körű fejlesztése. A tevékenység keretében lehetőség nyílik olyan technikák megismerésére és kipróbálására, amelyre költségigényessége révén elérhetetlen a gyerekek számára.

Vizuális-kézműves tábor Szerencs
Élménygazdag kézműves tevékenységek által – a képzőművészet eszközeivel a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, képességfejlesztése, ingyenes táboroztatása. Ez a tevékenység eszköz és szakember igénye miatt többnyire térítés ellenében érhető csak el, ezzel a programmal azonban azoknak a gyerekeknek is esélyük nyílik a részvételre, akiknek a szülei ezt sajnos nem tudják megfizetni.
A Kézműves tehetséggondozásban kialakult jó gyakorlat bemutatása. Hospitálási, továbbképzési lehetőség biztosítása a kistérség óvodapedagógusainak

“Mozgolódjunk” Sporttábor
A hátrányos helyzetű gyermekek számára is lehetőséget nyújtunk ahhoz, hogy részt vegyenek olyan tevékenységekben, olyan eszközökkel, melyek a minden napi életben nehezen elérhető számukra.
Minden szülő szeretné, ha a gyermeke megtanulna pl. úszni, de az anyagi lehetőségei korlátozzák ebben, mert nem tudja megvenni a gyermekének az úszáshoz szükséges felszerelést, az uszoda belépőt és az oktató díját. Ezek a táborok az ilyen családokban nevelkedő gyermekek számára is biztosítja a lehetőséget erre, vagy pl. a görkorcsolyázásra, ami szintén eszköz igényes és nem minden szülő tudja azt biztosítani a gyermekének. A szerencsi kistérségben élő óvodás gyermekek száma a kistérségben (A szerencsi kistérségi tükör adatai szerint) 1 298 fő, akik közül 63,4% a hátrányos helyzetű (és ezen belül is 36,6% a halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek aránya. Az óvodavezetőkkel készült interjúk alapján megállapítható, hogy a táborban tervezett sporttevékenységek közül a vízhez szoktatás az egyetlen, mely több óvodában (5-6) is működik többé-kevésbé rendszeresen. A jógával a kistérségben eddig egyedül 1 óvodában ismerkedhettek meg a gyerekek, görkorcsolyázásra, biciklizésre, lovaglásra pedig szervezett formában nincs lehetőségük a gyerekeknek az óvodákban.  Családok bevonása sem jellemző a sport programokba, ez a program ezen is szeretne változtatni.

Informatikával a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáért
A projekt céljával, célcsoportjával közvetlenül szolgálja a fejlesztési irányt. Bővebben : az informatikával motiváljuk a célcsoportot. Mivel ilyen háttérrel a családok nem rendelkeznek, ezért ezt a területet kívánjuk fejleszteni.

Kis informatikusok az óvodában
Az óvodás gyerekek megismerkedjenek a XXI. sz. alapvetőnek mondott technikai eszközével, a számítógéppel.
A felnőtt világban való tájékozódás előkészítése, az információ szerzés és kezelés technikáinak kipróbálása, a kommunikáció különböző formáinak gyakorlása.
Lehetőséget nyújtsunk a HH-s gyerekeknek is, hogy (a kistérségi óvodákban több mint 60% ) találkozzanak a számítógéppel és annak személyiségfejlesztő hatását ők is megtapasztalhassák.