Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Korai fejlesztő és egészségügyi feladatok

Gyermekek szűrése a kistérség azon településein ahol a gyermekgyógyászati szakellátás nem elérhető
A szűrés célja, hogy javuljanak a kisgyerekes családok egészségügyi ellátásának lehetőségei, az egészséges fejlődést és az egészség megőrzését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyei, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások minősége, eredményessége és elérhetősége kistérségi szinten a kisgyerekes családok egészségügyi ellátásának, az egészséges fejlődést és az egészségmegőrzését biztosító szolgáltatások hozzáférése.

Havonta 1 alkalommal azokon a településeken történik a szűrővizsgálatok elvégzése, ahol gyermekszakorvos nem elérhető, kiemelten a 0-1 éves korosztálynál.
A szűrések mellett a szükséges kezelések, úgy mint gyógytorna megkezdése, a szülők oktatása, nevelési, táplálási tanácsokkal való ellátása, ezek nyomon követése havi rendszerességgel, szükség esetén specialistához irányítás, ennek megszervezése. Közvetett cél a Szerencsi kistérségben a csecsemőhalandóság csökkentése

Szűrővizsgálatok
A kistérségben élők számára az egészségügyi járóbeteg szakellátó intézmény Szerencsen a kistérség központjában található, a szűrővizsgálatok miatt utazni kell, amely anyagi, vagy munkahelyről való szabadságkérés miatt jelenthet problémát.

A. A védőnők számára kötelező a 0-6 éves gyermekek évi szűrése. Ebben nagy segítség a szemészeti szűrés kapcsán a szerencsi rendelőintézet, ahol 3 és 5 éves korban településenként csoportokban megvizsgálják a gyermekeket. A szülők eltérő értékrendje; anyagi okok; munkahely (szabadságot kell kérni) miatt nem minden gyermekkel jutnak el az adott településről.  Az önkormányzatok nagy része rendelkezik autóbusszal, amely igénybevételével megszervezve a célcsoportokat eljuttatjuk a szemészeti szűrővizsgálatra. Ehhez kapcsolódó probléma a kiszűrt gyermekek számára a szemüveg megvásárlása, amelyet biztosítjuk számukra.

B. A hallásvizsgálatban  nagy segítség a védőnők számára a Miskolci Megyei Kórház fül orr gége osztályának kiszállásos hallásvizsgálata a védőnői tanácsadóban, amelyet fontos  kiterjeszteni a kistérség valamennyi településére. Ez a vizsgálat jelenleg ingyenes. Előnye, hogy nem szükséges a vizsgált személy közreműködése, visszajelzése a vizsgálathoz, így kisebb a hiba lehetősége.

C. Az egyik legnagyobb talán országosan is problémás szűrés a méhnyakrák szűrés. Pályázati kezdeményezések vannak, hogy védőnőket képeznek ki erre a feladatra. addig is fontos azt a régi jó gyakorlatot visszaállítani, amely során a szülész, nőgyógyász szakorvos kiszáll az adott településre, ahol minden tanácsadóban van nőgyógyászati vizsgáló asztal és a védőnők szervezésével és segítségével lebonyolítja a szűrővizsgálatot. Eszköz igénye nem olyan költséges egy műszer kivételével (kolposzkóp), amely viszont mobilizálható.
A szűrővizsgálat a védőnői tanácsadóban megjelenő, hátrányos helyzetű anyukák, illetve a serdülő lányok részére történik.
Mindhárom szűrővizsgálat kapcsolódik a programhoz, szükséges minél hamarabb a szemészeti, a hallás problémák kiszűrése és kezelése, fontos a hozzájutás segítése. a
Méhnyak rák pedig szűrővizsgálattal időben kiszűrhető és gyógyítható egyébként halálos betegség. Egyetlen nőnek sem lenne szabad ebben meghalni.

A megelőzhető káros szenvedélyek
A gazdasági, kulturális, vagy egyéb okokból hátrányos helyzetben élő serdülők a lehető legkorábban - még identitásuk, énképük kialakulása előtt - kapnak segítséget, az egészséges fejlődést és az egészség megőrzését biztosító tevékenységekről.
A programban résztvevő gyerekek információt kapnak a káros szenvedélyek típusairól, kialakulásuk folyamatairól, az egészségre gyakorolt hatásairól, felismerésükről.
Kistérségi szinten javul a gyermekeket segítő szolgáltatások minősége, elérhetősége és eredményessége.

Biztos Kezdet szolgáltatás biztosítása (Monok, Megyaszó, Prügy)
Lehetőséget kínálni arra, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei olyan szolgáltatásokhoz jussanak, melyek révén egyenlő eséllyel indulhatnak az iskolában és az életben egyaránt.
Megelőző tevékenységekkel segíteni a gyermekek fejlődését, kompenzálni a fenyegető ártalmak kialakulását, csökkenteni azok hatását, s új eseteiknek előfordulási arányait. A célok két területre összpontosulnak: megváltoztatni a környezetet és erősíteni az egyén problémamegoldó készségeit.
A Biztos Kezdet Gyerekház létrehozásával és működtetésével a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékony segítségadás a szegénységben élő 0-5 (különösen: 0-3) éves gyerekek fejlődéséhez, a szülők felkészítése a szülői szerepre, szemléletük formálása, hozzájárulva ezzel a szegénység újratermelődésének megakadályozásához.
A Biztos Kezdet tevékenységek (lásd táblázat - választható tevékenységek: A szülők részére védőnő, dietetikus, gyermekorvos által vezetett tanácsadás biztosítása, Fogyatékossággal élő, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett gyermekek szülei számára szervezett beszélgetések, szülők számára elérhetővé tesz a gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretterjesztő könyveket) megválasztásával hatékonyan reagálni a helyi – települési – szükségletekre.
A Biztos Kezdet tevékenységek (lásd táblázat - választható tevékenységek: önkéntesek bevonása, rendezvények szervezése) tudatos tervezésével annak biztosítása, hogy a Biztos Kezdet szolgáltatás minél ismertebb legyen családok körében, ill. hogy a Gyerekház szervesen beépüljön a település életébe.

Védőnői kompetenciabővítés és rekreáció
Történjen meg:
a védőnők kötelező szűrővizsgálathoz szükséges kompetenciájának fejlesztése, kiemelten a látás és hallásvizsgálat készségszintű elsajátítása, ezáltal az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.
a védőnők kiégésének megelőzése, mentálhigiénés állapotuk javítása, ezáltal a családokkal való munkájuk hatékonyságának növelése.

A gyermekek valós igényeinek érvényre juttatása, a szervezeti igényekkel szemben. A gyermekek életminőségének javítását is célzó, a munkatársak interprofesszionális együttműködésének gyakorlattá formálása. Az intézmények közötti együttműködés rendszerét az egy településen belül működő kapcsolattartás, közös munka vagy információcsere stb. mellett a települések közötti együttműködésnek is meg kell alapoznia.

Anyai szerepre való felkészítés

A program alapvető célja a Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése érdekében.
A projekt elemeként a hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló ismeret átadás, mely szolgálja az elmaradott csoportok egészségkultúrájának fejlesztését.