Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Ifjúsági feladatok

Szülővé válás
Szülői szerepre, gyermeknevelésre való felkészítés.
Szülők támogatása a gyermeknevelés, életvitel, egészséges életmód kialakításában.
Szülők szerepének megerősítése ( érdekeltté) tétele a nevelési folyamatban.
Az oktatási intézmények cél- és feladatrendszerének megismertetése.
Családi nevelés segítése, szülők látókörének bővítése.
A gyermekek mentális és testi egészségének megőrzése.
Esélyteremtés, hatékony és eredményes szolgáltatások biztosítása. 
Cél a mélyszegénységben élő családok, - különösen a gyermekek - sorsának jobbítása, életkörülményeinek javítása, lehetőségeik feltárása a jövőben való érvényesülésük, megélhetésük érdekében.

Mobil játszóház
Cél, hogy a társadalmi szocializáció erősítése érdekében teret adjunk a kistérségben élő gyermekek és családok interaktív tevékenysége számára. A gyermekek és szüleik közös foglalkoztatása során készség- és képességfejlesztő kreatív foglalkozásokban legyen részük, kiszakadva a mindennapi monotonitásból.  További cél a szolgáltató szakemberek és a célcsoport számára találkozási alkalmak megteremtése valamennyi korcsoporttal, bevonva a szülőket is. A helyi intézményi infrastruktúrától függetlenül bárhol kialakítható valóságos játéktér alkalmas a belső képességek kifejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, a kapcsolatépítésre, önmegismerésre, társadalomba, faluközösségbe történő beilleszkedésre, és nem utolsó sorban a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások és a családok közötti új kapcsolatok kialakítására.

Mozgásfejlesztéssel az egészségért
A gazdasági, kulturális, vagy egyéb okokból hátrányos helyzetben élő gyermekek mozgásfejlesztése, a mozgás kultúra megszerettetése.
A sportban elért sikerek ösztönző hatásának felhasználása a gyermekek szocializációs fejlődéséhez, önbizalmuk, önértékelésük támogatásához.
A lehető legjobb esély biztosítása azon gyerekek számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek és más módon nem jutnak szervezett sportolási lehetőséghez.
A hátrányos helyzetű gyermeket a háziorvos, a pedagógus, családsegítő munkatársak,és a nevelési tanácsadó segítségével szűrjük ki. A helyi Polgármesteri hivatal szociális osztálya is tud segíteni, hiszen hátrányos helyzetű családokkal szinte heti kapcsolatban állnak.

Ifjúsági klub hálózat
A klub létrehozásának célja: a helyi ifjúság képviselése, a gyermekeknek és a fiataloknak az egészséges személyiségfejlődéséhez és a társadalmi integrációhoz való hozzásegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, társadalmi devianciák kialakulásának prevenciója, ifjúsági élet előmozdítása, szabadidő hasznos eltöltésének segítése, fiatalok összefogása pl. kirándulások, színjátszó szakkör működése, közös szalonnasütések, vetélkedők szervezésével

Kulturális szabadidős programok

A) Színházi előadások, bábszínházi előadások
Minden gyerek jusson el színházba, vagy lásson élőben színházi előadást, kapjon olyan élményt, amit a nem hátrányos helyzetű gyermek is megkap.
B) Középkori kézműves kalandpark
A szabadidő hasznos eltöltését szolgálja a középkori kézműves kalandpark, ahol megismerkedhetnek a gyerekek a magyar nép hagyományaival, régi mesterségekkel. A Szerencsi Kistérség településén működő hagyományőrző egyesületek segítenek betekinteni a feledésbe merülő íjászat, kovácsolás, bőrdíszmű, fazekasság, agyagozás, szövés, fonás, csipkeverés, viselet készítés, kürtős kalács készítés világába.
C) Gyermekfesztivál
A Szerencsi Kistérség településein működő művészeti csoportoknak adunk teret, lehetőséget arra, hogy megmutassák tehetségüket. Támogatjuk azokat a gyerekeket, akik ezeken a hátrányos településeken élnek.
D) Könyvtári foglalkozások (rendhagyó irodalom óra, író-olvasó találkozó, meseíró pályázat, rajzpályázat, óvodások könyvtári foglalkozása
Cél: az olvasás és a könyvek megszerettetése, motiváció felkeltése, amely a gyermek szocializációját és a részképességei fejlődését egyaránt szolgálják. A könyvtár funkciójának bemutatása.
E) Vártúra
Megismerje minden kistérségi diák a Szerencsen lévő Rákóczi-várat, annak történetét, történelemben betöltött és jelenlegi szerepét.

Színjátszó csoport
Teret adunk a Szerencs és vonzáskörzetében élő gyermekek kibontakozása számára, hogy megmutathassák magukat, tehetségüket. Lehetőséget nyújtani nekik, önmaguk megismeréséhez, elfogadásához, ahhoz, hogy megismerjék a saját magukban lakozó tehetséget, eszközt adva a kezükbe ennek megmutatására, fejlesztésére. Segítő kezet nyújtva a jövőkereséshez, a társadalomba való beilleszkedéshez, sikerélményt biztosítva számukra, a közös építő munka segítségével.