Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Foglalkoztatási feladatok

Pályaorientációs foglalkozások szervezése 7.-8. osztályos tanulók számára
A tevékenységgel célunk:
- A hátrányos helyzetű fiatalok életpálya-tervének felépítése;
- A tanulás, mint érték jelenjen meg a célcsoport normarendszerében;
- A pályaválasztással kapcsolatos döntés megalapozott és felelősséggel hozott legyen;
- Az iskolarendszert szakképesítés nélkül elhagyók arányának csökkentése;
- Esélyteremtés a munkanélküliség miatti létbizonytalanságból történő kiemelkedésre;
- Munkaerő-piaci kereslet–kínálat harmóniájának elősegítése;
- Szakmai gyakorlati képzőhelyek arányának növelése kistérségben található üzemek, vállalkozások bevonásával.

Motivációs képzés és önkéntesség
A tevékenység átfogó céljai:
- A mélyszegénység által érintett családokban élő fiataloknak (14-25éves korosztály) és szüleiknek megmutatni a munka világát, figyelmüket a mindennapi tevékeny munkavégzés hasznosságára irányítani;
- A helyi munkavégzés lehetőségeinek minél tökéletesebb kihasználása, a foglalkoztatás növelése;
- A közösségekben végzett önkéntes munka presztízsének növelése;
- A helyi közösségek megerősítése.

A tevékenység közvetlen céljai:
- Foglalkoztatási koordinátori tevékenység végzése: kapcsolatfelvétel és -tartás a kistérség munkaadóival, képzések/tréningek szervezése, internetes megjelenítés, stb.,
- Kiscsoportos (5-10 fő) munkavégzés az önkéntesség keretei között;
- Részvétel a kistérségi Gyerekesély Iroda pályaorientációt segítő tevékenységében;
- Alternatív jövőkép formálása a gyermekek körében.