Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Általános feladatok

Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése
A bizottság feladata a kistérségi gyerekesély stratégia és a cselekvési program kidolgozása, a helyi közösségekkel való megismertetése és elfogadásának támogatása, megvalósulásának nyomon követése. A bizottság megjeleníti a gyermekek érdekeit a kistérség a települések és intézményeik és a lakosság felé, és társadalmi kontrollja a program végrehajtásának.

Középtávra (legalább 10 évre) szóló kistérségi gyerekesély stratégia kidolgozása
A stratégia megvalósítja a “ Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia alapelveit, és kiterjed a kistérségi szinten értelmezhető, kistérségi szükségleteket előtérbe helyező területekre és prioritásokra. A kistérségi szinten elkészült vagy elkészülő terveket figyelembe véve olyan hosszú távú lehetőség felvázolása történik, ahol a stratégiában megfogalmazott célok és fejlesztési feladatok illeszkednek a kistérségben lévő szükségletekhez, és lehetőséget biztosítanak a gyerekek esélyeinek javításához. Az elkészített stratégia figyelembe veszi a kistérségi szinten elkészült vagy készítendő terveket, stratégiákat.

Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép készítése
A forrástérkép bemutatja, hogy a cselekvési program milyen saját, pályázati és egyéb források felhasználásával kívánja a kistérség megvalósítani. A kistérségi gyerekstratégiához kapcsolódóan pedig célja a pályázati lehetőségek, önkéntesség, adományozás és szponzoráció lehetőségeinek megismerése, az erőforrások bevonása.

Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása és működtetése
A Gyerekesély Iroda biztosítja a Kistérségi Gyerekesély Bizottság működését, illetve a projekt megvalósításának adminisztratív és szakmai hátterét, mellyel hozzájárul a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek a célcsoporthoz való eljutásához.