Látogatók

We now have 19,313 members!

Támogatóink
„Eséllyel a jövőbe” - Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
Elnyert támogatás: 592.421.052 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak:
 2013. április 01. - 2015. március 31.

Városházi napló

Az esztendő első munkaterv szerinti ülését tartotta 2015. január 29-én Szerencs Város Önkormányzata.

A képviselő-testület többek között elfogadta a Szerencsi Művelődési Központ 2014-es beszámolóját, idei munkatervét, és döntöttek arról is, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére, a jövőben is fenntartják a 2014. szeptember 18-ai ülésen elfogadott határozatukat, ami megakadályozza a más városokból kitelepülő, szociálisan hátrányos helyzetben élő, társadalmilag összeférhetetlen családok Szerencsre költözését.

A 2015-ben Szerencsen, de nem városi szervezésben megvalósuló rendezvények támogatásáról döntött az első napirend keretében a képviselő-testület. A jelenlévők egyhangúlag támogatták, hogy a Zempléni Fesztivál helyi programjainak megrendezését 200 ezer forinttal, a nemzetközi kerékpárversenyhez pedig százezer forinttal, valamint a résztvevők étkezésének biztosításával járulnak hozzá. Koncz Ferenc hozzátette, hogy jelenleg ilyen mértékben segítik a rendezvényeket, azonban a város költségvetésének elfogadása után – amennyiben erre lesz forrás – emelkedhet az összeg.

Tárgyalta a testület a Szerencsi Művelődési Központ (SZMK) 2014-es beszámolóját, amit a bizottsági üléseken Csider Andor részletesen ismertetett a tagokkal. Dr. Korondi Klára köszönetet mondott az intézményvezetőnek a mindenre kiterjedő beszámolóért és örömét fejezte ki, hogy az említett bizottsági ülésen több képviselői javaslatot is tehettek. Visi Ferenc szerint is szép munka történik az SZMK-ban, s ha idén is tudják teljesíteni a tavalyi szintet, az elismerést érdemel. A polgármester is egyetértett az intézményt illető dicséretekkel, de hangsúlyozta, hogy a gratuláció az igazgató mellett, a művelődési központ minden dolgozójának szól, s hozzátette, hogy az SZMK-ban olyan munka történik, ami egy ilyen kisvárosban elvárható. Dr. Egeli Zsolt úgy vélte fontos megemlíteni, hogy az intézményben – minden területet beleértve – 42 főt foglalkoztatnak, és az igazgató nem említette például a felnőttképzést, mely nem tartozna szorosan feladataik közé. Az alpolgármester szerint jó irányba haladnak a dolgok, de minden év egyre nehezebb, és egyre nagyobb kihívásokat hoz, azonban az igazi értékítéletet a helyben élők fogják kimondani, de mielőtt megtennék, arra kérte a szerencsieket, minél többen látogassák a városi rendezvényeket.

Jóváhagyták a testület tagjai a helyi óvoda tavaszi és nyári ügyeleti rendjéről szóló előterjesztést. E szerint az április 2–7. közötti iskolai tavaszi szünet idején a Napsugár és az Ondi óvoda zárva tart, az ügyeletet ez idő alatt (április 2–3. és április 7-e) a Gyárkerti épület biztosítja. A nyári szünidőben, június 22. és július 17-e között a Napsugár Óvoda tart ügyeletet, majd július 20-tól augusztus 19-ig a Gyárkerti intézmény fogadja a gyermekeket. Az ondi épület június 29-től augusztus 8-ig, a bölcsőde pedig június 29. és július 27-e között zárva tart. Az indoklásban elhangzott: több éves tapasztalat, hogy az iskolai szünetek idején jelentősen csökken az igény az óvodai nevelési iránt.

Az ülés folytatásában a Szerencsen működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat vizsgálta felül, és hagyta jóvá az önkormányzat. Dr. Egeli Zsolt kitért arra, hogy dr. Sável Katalin aljegyzővel közösen vettek részt mindkét helyi nemzetiség közmeghallgatásán. Sajnálatos, hogy a roma önkormányzat programján a képviselőkön kívül nem volt más érdeklődő. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a német nemzetiséggel jó az együttműködés, és szeretnék, ha a másik szervezettel is hasonlóan hatékony lenne a közös munka. Arra biztatta a roma képviselőket, rendszeresen vegyenek részt a városi képviselő-testület ülésein.

Koncz Ferenc polgármester a négy Tokaj-hegyaljai történelmi település, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tokaj és Szerencs által létrehozott Zempléni Városok Szövetsége megalakulásáról számolt be. Dr. Egeli Zsolt üdvözölte a kezdeményezést, s elmondta, hogy a múltban hiányzott ez az összefogás, ami nem Szerencs szándékán múlott. Csak együttműködéssel lehet azokat a társadalmi folyamatokat csillapítani, megfordítani, melyeket mindannyian tapasztalunk saját környezetünkben. Koncz Ferenc hozzátette, hogy minden településnek meg vannak a saját értékei, hagyományai, melyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szerencs esetében az édességgyártás, a mezőgazdaság, a vasúti és közúti közlekedési központi szerep az, amit figyelembe kell venni. A polgármester szerint a szövetség számára is feladat a jövőben, hogy Sátoraljaújhely és Szerencs az iparfejlesztés tekintetében lépjen előre a jövőben.

Dr. Sável Katalin aljegyző ismertette, hogy megérkezett a kormányhivatal törvényességi észrevétele, melyben kifogásolják, és kérik hatályon kívül helyezni Szerencs Város Önkormányzatának 2014. szeptember 18-ai ülésén elfogadott határozatát, amely megakadályozza a más városokból kitelepülő, szociálisan hátrányos helyzetben élő, társadalmilag összeférhetetlen családok Szerencsre költözését. Koncz Ferenc elmondta, hogy az ő véleménye nem változott a kérdésben, a probléma megoldása nem szerencsi feladat, s kérte a jelenlévőket: tartsuk fenn továbbra is a korábban hozott rendeletet, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy az itt élők érdekeit védjük. Danyi László egyetértett és azt javasolta, az önkormányzat lehetőségeihez mérten vásárolja meg az üresen álló szerencsi ingatlanokat. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy a rendeletet nem valaki ellen, hanem a szerencsiek védelmében alkotta meg a testület. Dr. Egeli Zsolt vázolta, hogy a következő lépésként várhatóan bírósági eljárás indul ez ügyben az önkormányzat ellen, aminek állnak elébe. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy olyan változások várhatóak az elkövetkező időszakban, melyek befolyásolhatják az eljárás menetét: március 1-jétől a szociális ellátások rendszere jelentősen megváltozik és a nyári időszakban új rendelet bevezetése várható a lakásvásárlás támogatási rendszerében is. Az alpolgármester kiemelte, hogy keresik a kapcsolatot azokkal az önkormányzatokkal, melyek hasonló gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban, hiszen itt is szüksége van az összefogásra. Dr. Sütő Szilveszter kiemelte, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy a testület tagjait az emberek felhatalmazták arra, hogy ezt a várost vezessék, ügyeljenek arra, hogy rend legyen a településen, ahol tisztességes emberek élnek és hozzátette, hogy a város fejlődése érdekében ezt a határozatot nem szabad visszavonni. A napirend tárgyalás végén egyhangúlag szavaztak a jelenlévők arról, hogy nem vonják vissza a korábban meghozott határozatot.

Több fontos, de részben adminisztratív döntés után dr. Árvay László kérte a képviselő-testületet, hogy támogassák a Biztos Kezdet Gyerekházak állami támogatására irányuló pályázat benyújtását. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás referense ismertetőjében kitért arra, hogy a közismert gyermekesély program – mely idény nyáron véget ér – keretében jöttek létre a tárgyalt biztos kezdet házak Prügyön, Megyaszón és Monokon. Néhány napja, 2015. január elején jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása, mely szerint egy hazai forrású pályázat segítségével lehetőség van a biztos kezdet házak további működtetésére 2016. december 31-éig. Szerencs, mint a kistérségi társulás gesztor települése jogosult a pályázat benyújtására.

Dr. Korondi Klára az ügyrendi bizottság nevében támogatásra ajánlotta a pályázatot. Dr. Egeli Zsolt pedig a biztos kezdet házak jelentőségét hangsúlyozva arra hívta fel a figyelmet, hogy kistérségünk településeinek túlnyomó része halmozottan hátrányos helyzetű. A jelenlévő hét képviselő végül egyhangúlag szavazta meg a három biztos kezdet ház további működtetését célzó beadványt.

300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a Szerencsi Polgárőr Egyesületet. Az erről szóló előterjesztést dr. Egeli Zsolt ismertette a képviselőkkel. Mint elhangzott, az összegből egyenként tízezer forintos Erzsébet utalványt adnának a polgárőröknek. Dr. Takács István szerint a civil szervezet tagjai megérdemlik az elismerést, elfogadásra javasolta a támogatást, mellyel végül egyhangúlag értett egyet a testület.

A különfélék napirend keretében dr. Egeli Zsolt alpolgármester számolt be arról, hogy a közelmúltban dr. Takács István, Csider Andor és Kovács Sándor tolmács kíséretében Zágrábba utaztak, ahol egy helyi csokoládégyárral vették fel a kapcsolatot, mivel egy külföldi vendég meghívásával szeretnék az idei csokoládéfesztivál rangját emelni. Az alpolgármester köszönetet mondott a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nek, mert az önkormányzati cég biztosította az utazáshoz szükséges gépkocsit.

Forrás: www.szerencsihirek.hu